FINÁLE PLZEŇ - ZVLÁŠTNE UZNANIE POROTY

May 4, 2015

Do súťaže Finále Plzeň sa prihlásilo 92 českých a slovenských celovečerných dokumentov.

Comeback získal zvláštne uznanie za: "Unikátne zberné pozorovanie uzavretého sveta ako kolobehu zločinu a trestu."