Festivalový život Comebacku

Oct 10, 2015

Comeback bol vybratý do súťažných sekcií a prehliadok festivalov v rôznych krajinách sveta.....viac 

 

 


55th Kraków IFF, Poľsko - (sekcia Somewhere in Europe)

44th Lubuskie Lato Filmove, Lagów, Poľsko (súťažná sekcia)

Film Festial Luhovaný Vincent - Luhačovice, Česká republika

22nd Europskean Film Festival Palic, Srbsko, (diskusia za účasti režiséra)

Letní filmová škola Uherské Hradiště, Česká republika, (diskusia za účasti režiséra)

9th Vukovar Film Festival, Chorvátsko (súťažná sekcia) (diskusia za účasti režiséra)

Praha Holešovice, CZ

Budapest International Documentary Film Festival, Maďarsko  (súťažná sekcia) (diskusia za účasti režiséra)

Strední Evropa současná filmová tvorba – Maďarský inštitút v Prahe 

3rd International Film Festival v Olsztyne "Prison Movie" , Poľsko (súťažná sekcia), (diskusia za účasti producentky)

3rd CinéDOC - Tbilisi, Gruzínsko (súťažná sekcia) - (diskusia za účasti producentky)

3 kino Praha MFF,  CZ - (diskusia za účasti producentky)