Cena pre Comeback na Ciné Doc, Tbilisi, Gruzínsko

Oct 26, 2015

Comeback získal hlavnú cenu v súťaži Medzinárodného filmového festivalu dokumentárnych filmov CinéDOC-Tbilisi, Gruzínsko.

https://www.facebook.com/CinedocTbilisi/timeline/story?ut=43&wstart=0&wend=1446361199&hash=-49224431787593680&pagefilter=3